پک افراد مجرد :


1-اعلام نتیجه قرعه کشی
2-آشنایی با چارت مراحل بعد از قبولی در لاتاری
3-آشنایی با کالج ها و مراکز آموزشی آمریکا در ایالت های مختلف و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی
4-آشنایی با ایالت های مهاجر پذیر آمریکا


پک افراد متاهل :

1-اعلام نتیجه قرعه کشی برای هر دو زوج
2- آشنایی با چارت مراحل بعد از قبولی در لاتاری
3-آشنایی با کالج ها و مراکز آموزشی آمریکا در ایالت های مختلف و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی
4-آشنایی با ایالت های مهاجر پذیر آمریکا
5-جدول هزینه های تقریبی برای زندگی و تحصیل در آمریکا

پک طلایی :

1-اعلام نتیجه قرعه کشی
2- آشنایی با چارت مراحل بعد از قبولی در لاتاری
3-آشنایی با کالج ها و مراکز آموزشی آمریکا در ایالت های مختلف و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی
4-آشنایی با ایالت های مهاجر پذیر آمریکا
5-جدول هزینه های تقریبی برای زندگی و تحصیل در آمریکا
6-مروری بر انواع ویزاهای آمریکا
7-ارائه خدمات اخذ وقت سفارت برای تمامی اعضای خانواده
8-مشاوره خصوصی مهاجرت برای یک خانواده
9-اطلاع رسانی قوانین به روز ایالات متحده آمریکا جهت مهاجرت
10- همراهی و مشاوره جهت تکمیل مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه تا زمان اخذ ویزا و ورود به خاک آمریکا

پک طلایی VIP :

1-اعلام نتیجه قرعه کشی
2- آشنایی با چارت مراحل بعد از قبولی در لاتاری
3-آشنایی با کالج ها و مراکز آموزشی آمریکا در ایالت های مختلف و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی
4-آشنایی با ایالت های مهاجر پذیر آمریکا
5-جدول هزینه های تقریبی برای زندگی و تحصیل در آمریکا
6-مروری بر انواع ویزاهای آمریکا
7-ارائه خدمات اخذ وقت سفارت برای تمامی اعضای خانواده
8-مشاوره خصوصی مهاجرت برای یک خانواده
9-اطلاع رسانی قوانین به روز ایالات متحده آمریکا جهت مهاجرت
10- همراهی و مشاوره جهت تکمیل مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه تا زمان اخذ ویزا و ورود به خاک آمریکا
11- راهنمایی کامل شما توسط مشاورین ما برای اخذ ویزا پس از برنده شدن
...

آدرس :

تلفن های پشتیبانی ثبت نام :

021-44068887

021-44039722